نشست دوم

به اطلاع میرساند دومین نشست لاگ مازندران ۱۴ آبان ، در پارک شورای شهرستان بابلسر برگزار می گردد.

مکان: بابلسر ، پارک شورا، رو به روی پیتزا پارک

زمان:پنجشنبه ۱۴ آبان ، راس ساعت ۱۷

شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.