نشست سوم

به اطلاع علاقمندان متن باز و نرم افزارهای آزاد میرساند سومین نشست لاگ مازندران ۲۸ آبان ، در پارک شورای شهرستان بابلسر برگزار می گردد.

مکان: بابلسر ، پارک شورا، رو به روی پیتزا پارک

زمان: پنجشنبه ۲۸ آبان ، راس ساعت ۱۷

شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.