نشست پنجم

پنجمین نشست لاگ مازندران ۲۴ دی، در پارک نوشیروانی بابل برگزار خواهد شد.

مکان: بابل ، پارک نوشیروانی

زمان: پنجشنبه ۲۴ دی، راس ساعت ۱۷

حضور برای کلیه علاقمندان هم آزاد و هم رایگان می باشد.