نشست چهارم

چهارمین نشست لاگ مازندران ۱۰دی، دومین‌ پنجشنبه دی‌ماه در پارک شورای شهرستان بابلسر برگزار می‌گردد.

مکان: بابلسر ، پارک شورا، رو به روی پیتزا پارک

زمان: پنجشنبه ۱۰دی، راس ساعت ۱۷

حضور برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

پ.ن: چهارمین نشست طبق برنامه روز ۱۲ آذر بود که بعلت نبود دو سوم اعضا تشکیل نشد (اعضای ثابت تا این لحظه ۳ نفر)