گزارش نشست ششم

شست ششم با حضور ۲ نفر از اعضای گروه در بابل برگزار شد.

ابتدا کمی در مورد برنامه‌های گروه در تبلیغ و گسترش کارش صحبت کردیم.

بعد به موضوع زنده‌کردن رایانه‌های قدیمی توسط توزیع‌های لینوکس سبک پرداختیم و کمی خاطره بازی کردیم در مورد زمانی که پردازنده با ۱.۷ گیگاهرتز سرعت و ۵۱۲ کبلوبایت کش(معروف به فول کش!) پردازنده‌ی بروزی بود!

در مورد توزیع‌های مختلفی که تا به حال استفاده و یا تست کردیم گپی زدیم .