گزارش نشست چهارم

چهارمین نشست گروه کاربران گنو لینوکس مازندران در روز پنجشنبه ۱۰ دی در بابلسر، در هوایی سردی که اون رو با گرمی ورود یک میهمان به جمع کاربران گرم کردیم،  برگزار شد.

در ابتدا اعضا کمی در مورد فعالیت‌هایشان در زمینه‌ی گسترش برنامه‌های آتی گروه صحبت کردند.
مقداری از وقتمون رو هم صرف بحث و گفتگو در مورد «بوت چندگانه» کردیم.
منتظر شما در جلسه‌ی بعدی گروه هستیم.