گزارش نشست یکم

در این نشست که با حضور سه نفر از اعضا تشکیل شد ، برای برگزاری نشست های آتی در و برنامه ریزی برای نحوه برگزاری جلسات بحث و گفتگو انجام شد.

نشست بعدی لاگ طبق برنامه ۱۴ آبان ماه ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد ، اطلاعات تکمیلی در رابطه با نشست از طریق همین سامانه به اطلاع خواهد رسید.