گزارش جلسه‌ی سیزدهم

جلسه‌ی سیزدهم گروه کاربران نرم‌افزارهای آزاد مازندران برگزار شد.

گرچه به علت بدی آب و هوا احتمال برگزار نشدن جلسه می‌رفت، ولی به لطف مهمانی رفتن اعضای خانواده‌ی یکی از اعضای گروه، جلسه در منزل ایشان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا به صحبت در مورد پروژه‌ی RepRap پرداخته شد. بعد از آن کمی به پرسش و پاسخ در مورد برخی از مجوز‌های انتشار گذشت و سرانجام با برطرف کردن تعدادی از مشکلات لپتاپ یکی از اعضای گروه، جلسه رو به پایان رسوندیم.

از آقای هادی زاهدیان هم برای پذیرایی خوبشون کمال تشکر را داریم.