اطلاعيه نشست هجدهم

هجدهمين نشست گروه كاربران لينوكس استان مازندران، روز پنجشنبه ٢٢ تير ١٣٩٦، از ساعت ١٤ تا ١٦ در دانشگاه علوم و فنون بابل برگزار ميشود.

موضوعات اين نشست:

– «معرفى و بررسى سخت افزارهاى منبع باز»، توسط اميرحسين كريمى و اميرحسين بابازاده

– «معرفى و مقايسه‌ى فايل منيجرهاى لينوكس (ادامه ارائه نشست پيش)»، توسط بابك طور

منتظر حضورتون هستيم