گزارش نشست بیست و یکم

نشست بیست و یکم گروه کاربران لینوکس استان مازندران روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد.

موضوعات نشست به همراه فایل‌های ارائه:

۱- ارائه‌ی آقای سجاد الله‌یارزاده با موضوع «XSS»

۲- ارائه‌ی آقای آرش خاوری با موضوع «PAM Module» – (فایل آموزش pdf) (فایل ارائه odt)

۳- ارائه‌ی آقای امیرحسین کریمی با موضوع «Block Chain» –  (فایل‌های ارائه pdf  – pptx – odp )

اعضای حاضر در جلسه:

پویا محمدی – امیرحسین کریمی – سجاد الله‌یارزارده – آرش خاوری – بابک طور – هادی زاهدیان – حمزه قریشی